Bijverdienen in de Bijstand

Bijverdienen in de Bijstand

maakt tijdelijke kamer(ver)huur voor iedereen mogelijk

Verdien € 5.000 belastingvrij!

'Delen is het nieuwe hebben'

De deeleconomie is hot. Er ontstaan in steeds meer branches innovatieve oplossingen om bestaande vastgeroeste concepten compleet te veranderen. In de praktijk veroorzaken deze ontwikkelingen onrust en ontwrichten de gevestigde orde. De jongere generatie vindt ze echter prachtig.

Verhuur tijdelijk een kamer in uw eigen koop- of huurwoning

Deze innovatie krijgt ook grote impact op de woningmarkt. Het bewonen van een huis gaat veranderen, de focus gaat verschuiven van traditioneel bewonen naar efficiënt bewonen. De vraag wordt: 'als u een kamer over hebt, waarom laat u die ongebruikt leeg staan'?

 

Stap in de wereld van 'Hospitaverhuur'

Hospitaverhuur in het kort

__________

 

ORIËNTATIE

U heeft een kamer over en wil eenvoudig 5.000 euro per jaar extra bijverdienen.

U meldt uw kamer bij ons aan

 

PROMOTEN

Toestemming van de bank of corporatie regelen wij. Via Pararius wordt uw kamer onder de aandacht gebracht als u nog geen huurder heeft

 

BEZICHTIGING

Bezichtigingen doet u natuurlijk zelf. U wilt kennismaken en zelf bepalen wie uw kamer mag gaan huren

 

HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst wordt door ons opgesteld en daarna door partijen ondertekend. Een kopie mailt u aan ons door

 

INKOMSTEN

Maandelijks ontvangt u een jaar lang de huurinkomsten. En na 12 maanden zoekt u gewoon een nieuwe huurder uit

 

Zorgeloos een kamer verhuren

Als u nog geen huurder heeft presenteert Hospitaverhuur.nl uw kamer op Pararius. Dit is het grootste verhuurplatform van Nederland. Zij informeren geschikte kandidaat huurders over het hospitahuren. De bezichtiging doet u zelf, u wilt natuurlijk zelf kennis maken met uw toekomstige huurder. Na de bezichtigingen maakt u zelf een keuze welke huurder de kamer mag gaan huren. Met een grondige financiële screening van de huurder controleren wij of de huurder de kamer ook daadwerkelijk kan betalen. Zo niet, dan zorgen wij voor extra zekerheden.

 

Zorgeloos een kamer verhuren is niet alleen een goede check bij aanvang van de huurovereenkomst. Ook tijdens de huurperiode is controle erg belangrijk. Hospitaverhuur.nl verzorgt standaard het financiële beheer. De kosten hiervan zitten bij aanvang reeds in de kamerhuurprijs verwerkt, en worden bij de maandelijkse incasso betaald.

 

Verhuur nooit zonder toestemming van bank of woningcorporatie

Deze nieuwe vorm van tijdelijke kamerverhuur is door de complexe regelgeving, de grote kans op fouten en de consequenties van fouten (huurbescherming) specialistenwerk. Dit is de reden waarom vrijwel alle banken en woningcorporaties uitsluitend toestemming verlenen wanneer het gehele kamerverhuurproces en financieel beheer door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd. Hospitaverhuur.nl is zo'n gespecialiseerd bedrijf.

Ontheffing onderverhuurverbod

Hospitaverhuur.nl verhuurt kamers uitsluitend met de schriftelijke toestemming van uw bank of woningcorporatie. Enkel wanneer u voldoet aan alle voorwaarden is ook uw hypotheekbank of woningcorporatie bereidt om tijdelijke kamerverhuur toe te staan en ontheffing te verlenen van het onderverhuurverbod. Een goede controle van de fatale termijnen is hierbij erg belangrijk, omdat na het verstrijken van deze termijnen er direct sprake is van huurbescherming conform het Burgerlijk Wetboek. In zo'n situatie voldoet de kamerverhuur niet langer aan de gestelde voorwaarden van uw bank of woningcorporatie. Conform de hypotheekakte (koopwoning) of de huurovereenkomst (huurwoning) is zonder schriftelijke toestemming van uw bank of woningcorporatie kamerverhuur of het in gebruik geven van een (gedeelte van een) woning in welke vorm dan ook niet toegestaan.

Voorwaarden Hospitaverhuur

Een groeiende groep bewoners zou graag een lege kamer willen verhuren. Maar hoe doet u dat? Waar moet u beginnen? Zijn de huurinkomsten echt belastingvrij? Hoe komt u aan een goede huurder? Allemaal vragen waar wij antwoord op kunnen geven. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Voorwaarden Hospitaverhuur:

 • Als hospitaverhuurder woont u zelf ook in de woning
 • U kunt slechts aan één hospitahuurder een kamer verhuren
 • De kamer is circa 10 m2
 • Hospitahuurder krijgt het medegebruik van keuken, badkamer en toilet
 • De kamerhuurprijs blijft onder de fiscale kamervrijstelling
 • Wij verzorgen het financieel beheer tijdens de gehele huurperiode

Geen kosten

Om uw kamer snel en eenvoudig te verhuren rekenen wij zowel de huurder als de verhuurder geen kosten. De kosten voor alle werkzaamheden voor het kamerverhuurproces en het financieel beheer worden in de kamerhuurprijs verwerkt en maandelijks door de hospitahuurder betaald. Via onze service financieel beheer incasseren wij maandelijks de kamerhuur inclusief onze kosten.

 

Wij verzorgen voor de hospitaverhuurder altijd deze service financieel beheer. Hierbij wordt de maandelijkse incasso van de kamerhuur via onze veilige Stichting Derdengeldenrekening verwerkt. De kamerhuur minus de kosten voor de service financieel beheer van € 45,- wordt maandelijks doorgestort aan de hospitaverhuurder (of een vooraf aangewezen derden, zoals: bank of corporatie).

 

De service financieel beheer geldt voor de gehele duur van de hospitahuurovereenkomst.

Alle 10 voordelen

Alle 10 voordelen op een rij, zoals:

 1. compensatie (gedeeltelijk) van uw maandelijkse hypotheeklasten (koopwoning) of compensatie van uw maandelijkse huur (huurwoning) tot wel 5.000 euro;
 2. alle kamerhuur-inkomsten zijn bij vrijstelling belastingvrij;
 3. bepaal zelf welke hospitahuurder uw kamer mag gaan huren;
 4. u deelt de voordeur met een ander en dat is veiliger dan alleen;
 5. u kunt afspraken maken over huishoudelijke taken of boodschappen doen;
 6. wettelijk geen huurbescherming voor de hospitahuurder tijdens de proefperiode;
 7. tijdelijke kamerverhuur met schriftelijke ontheffing van het onderverhuurverbod van de hypotheekbank (koopwoning) of woningcorporatie (huurwoning) middels een door ons opgestelde juridisch correcte en goedgekeurde hospitahuurovereenkomst;
 8. incasso van de maandelijkse kamerhuur door middel van onze service financieel beheer;
 9. opzeggingsbrief wordt tijdig voor u opgesteld;
 10. Hopitaverhuur.nl controleert de fatale termijnen en bijzondere regels van artikel 7:232 lid 3 BW, zodat de huurovereenkomst tijdig wordt opgezegd, waardoor de kamer op juiste wijze eventueel opnieuw verhuurd kan worden.

alles goed geregeld betekent: zonder zorgen een kamer verhuren!

 

 

 

Fiscaal (de Belastingdienst)

Het is nog niet algemeen bekend dat er een speciale wettelijke regeling (kamerverhuurvrijstelling) is. Het verhuren van een kamer in uw eigen woning heeft in principe geen fiscale consequenties. Dit geldt echter alleen wanneer uw kamerverhuur conform de voorwaarden van artikel 7:232 lid 3 BW plaatvindt.

Geen invloed op de fiscale hypotheekrente aftrek

Is de kamer in een koopwoning gesitueerd en wordt voldaan aan de voorwaarden m.b.t. de fiscale vrijstelling, dan betekent dit:

 • hypotheekrenteaftrek voor de woning blijft volledig intact;
 • de huurinkomsten (mits onder de jaarlijks vastgestelde grens) van de te verhuren kamer zijn onbelast.

Geen invloed op de huurtoeslag of uitkering*

Is de kamer in een huurwoning gesitueerd en wordt voldaan aan de voorwaarden m.b.t. de fiscale vrijstelling, dan betekent dit:

 • huurtoeslag blijft volledig intact (wel moet de hospitaverhuur binnen 4 weken gemeld worden bij de Belastingdienst);
 • de huurinkomsten (mits deze vallen onder de jaarlijks vastgestelde grens) van de te verhuren kamer zijn fiscaal onbelast;
 • huurinkomsten worden niet in mindering gebracht op een WAO, AOW of WW uitkering;
 • huurinkomsten worden niet in mindering gebracht op een IOAW uitkering (bijstandsgerechtigden ouder dan 50 jaar);
 • huurinkomsten worden gedeeltelijk (bij 25% gemeenten) met een werkbaar en acceptabel bedrag in mindering gebracht op het normbedrag van een bijstandsuitkering (zie Pw artikel 19 lid 2), vraag bij ons na of ook uw gemeente meewerkt en Hospitaverhuur mogelijk is.

 

 

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.Voor meer informatie over uw financiële consequenties verwijzen wij u naar uw financieel adviseur, de gemeente, uitkeringsinstanties of de Belastingdienst.

 

 

© 2016 BijverdienenindeBijstand.nl is een onderdeel van Overbruggingsverhuur B.V.